OSMAN NİZAMİ PAŞA ASKER ve DİPLOMAT 1856 - 1939

İnsanı yazmak hep zor olmuştur. İnsan, daha önce yaşamış bir insanın hayatını kurgularken kendi yaşam tecrübesinden yola çıkar.
OSMAN NİZAMİ PAŞA ASKER ve DİPLOMAT 1856 - 1939

İnsanı yazmak hep zor olmuştur. İnsan, daha önce yaşamış bir insanın hayatını kurgularken kendi yaşam tecrübesinden yola çıkar. Hayatın her yerinde, geçmişte yaşamış insanların hayat hikâyeleri vardır. Biyografi (yaşamöyküsü) denilen yazı türü başkasının hayatını yeniden canlandırmakla ilgilenir. Biyografi bir hayatı yorumlayarak yazıyla anlatmaktır, onu bir metnin kalıbına sokmaktır. Bir hayatın yazılı temsilidir, inşasıdır, canlandırılmasıdır, sunumudur. Biyografi ya geçmişte yaşamış kişileri ya da yaşayan kişilerin geçmişini konu edindiğinden tarihçinin de ilgi sahası içindedir; bir insan hayatının tarihidir.

Yazar Dr. Rıdvan Kaşıkçı, “Osman Nizami Paşa Asker ve Diplomat 1856-1939” eserinde Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşamış önemli bir devlet adamının hayatını gün yüzüne çıkarmaya çalışmıştır. Eseri incelediğimizde Osman Nizami Paşa, askeri ve bürokrasi alanında birçok kademede Osmanlı Devleti’ne hizmette bulunduğu görülmektedir. Osman Nizami Paşa’nın devlet kademelerinde görev alma serüveni XIX. yüzyılın ikinci yarısında Babası Ali Nizami Paşa ile birlikte Alman İmparatoruna gönderilecek nişan için oluşturulan heyetin içerisinde yer almasıyla başlamaktadır. Bu tarihten sonra Roma Büyükelçiliği’nde Ataşemiliter olarak başladığı mesleki kariyeri, 1908-1913 yılları arasında Berlin elçiliği, Said Halim Paşa kabinesinde Nafia Nazırlığıyla sürdü. 1. Dünya Savaşında Romanya Askeri Valiliği görevi sonrasında, Osmanlı Devleti’nin son Roma elçisi olarak devam ettiği görülmektedir.  Paşa’nın arkadaşları Osman Nizami Paşa hakkında görüşlerini ifade ederken kendisinin çok disiplinli, çalışkan ve liyakat sahibi bir devlet adamı olduğunu ifade ederler.

Biyografi alanında her geçen gün artarak devam eden çalışmalara bir yenisini ekleyen Dr. Rıdvan Kaşıkçı dönemin arşiv kaynaklarından, süreli yayınlardan, hatıratlardan ve emekli sandığı arşivinden derlediği çalışmalarla bu eseri ortaya çıkardı. Bu eser, dönemin diplomatik ilişkilerine, uluslararası siyasete ve son dönem Osmanlı Devlet adamı profiline ışık tutacaktır. 

KİTABIN KÜNYESİ

Adı: Osman Nizami Paşa Asker ve Diplomat 1856-1939

Yazarı: Rıdvan Kaşıkçı

Sayfa Sayısı: 374

Basım Yılı: 2023

Yayınevi: Çizgi Yayınları

 

Havva KOTAN-Sosyolog