MEZHEP NEDİR NE DEĞİLDİR?

MEZHEP NEDİR NE DEĞİLDİR?

Cabir b. Abdullah anlatıyor, Resulullah (a.s.)’ın yanındaydık. Yere bir çizgi çizdi. Bu çizginin sağına iki, soluna da iki paralel çizgi daha çizdi.
ŞANGHAY BEŞLİSİ NEDİR?

ŞANGHAY BEŞLİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 53 yıldır AB kapısında bekletildiğine” işaret ederken bir kez daha Türkiye’nin Şanghay 5’lisi içerisinde yer almasını gündeme getirdi.
HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE

HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Kur’an Kursları” okulların tatile girmesiyle başladı ve camiler çocuk sesleri ile buluştu.
İLİM Mİ MALUMAT MI?

İLİM Mİ MALUMAT MI?

Gerek akılla nakil arasında gerekse dinle hayat arasındaki ilişki, öteden beri hep tartışılagelmiştir. Tıpkı malumat sahibiyle ilim sahibi arasındaki ilişkide olduğu gibi…
İMAN - İHSAN İLİŞKİSİ

İMAN - İHSAN İLİŞKİSİ

İman nedir? Hz. Peygamber: Allah’a, meleklerine, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmandır, der.
İSLAM VE İNSAN HAKLARI - ADALET

İSLAM VE İNSAN HAKLARI - ADALET

Günümüzün en çok konuşulan ve tartışılan konularından biri hiç şüphesiz “insan hakları” konusudur. Öyle ki, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda insan hakları hayatın ta kendisi kabul edilir. Hukuk sistemleri, siyasi rejimler, felsefi ekoller ve dini inanışlar insanın kişiliğine bağlı, dokunulmaz, vazgeçilmez ve başkalarına devredilemez bazı hak ve özgürlüklerinin olduğunu kabul etmektedir. Ancak bu hakların kapsamı ve sınırları konusunda tam bir fikir birliği sağlanamamıştır.