HABERLER : KATEGORİ :: DİNİ BİLGİLER

SEVGİYE DAİR...

SEVGİYE DAİR... HİKMET TEKİN

Bir gün bir sahabe, yoldan geçen bir kişiyi işaret ederek “Ey Allah’ın Resulü, o çok iyi biridir; onu çok severim” dedi. Peygamberimiz (s.a.v): “Sevdiğini hiç ona söyledin mi?” diye sordu. Sahabe “Hayır” deyince Hz. Peygamber: “Bir an evvel ona git ve onu sevdiğini söyle” dedi.
HOŞ BULDUK YA ŞEHR-İ RAMAZAN

HOŞ BULDUK YA ŞEHR-İ RAMAZAN HİKMET TEKİN

Oruç, İslam’ın beş temel esasından biridir. Farsça “ruze” kelimesinden dilimize geçmiştir. Önceleri “Oruze” olarak kullanılmış, daha sonraları “Oruç” olarak telaffuz edilmiştir. Arapça karşılığı “Savm” ve çoğulu “Siyam” dır. Savm; yiyip içmemek ve her şeyden el etek çekmek anlamındadır.
ÇEKMEKÖY’ÜMÜZDE DİN HİZMETLERİ

ÇEKMEKÖY’ÜMÜZDE DİN HİZMETLERİ ÇEKMEKÖY 2023

Müminler, dünyadaki iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan en güzel ahlâkla yetişmiş en hayırlı millettir. Bu millet, insanları dinin önemli ilkeleri olan; adalete, iyiliğe ve akrabaya yardım etmeye; yüz kızartıcı işleri, fenalık ve azgınlıkları önlemeye çağırmalıdır.
İSLAM VE İNSAN HAKLARI - ADALET

İSLAM VE İNSAN HAKLARI - ADALET HİKMET TEKİN

Günümüzün en çok konuşulan ve tartışılan konularından biri hiç şüphesiz “insan hakları” konusudur. Öyle ki, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda insan hakları hayatın ta kendisi kabul edilir. Hukuk sistemleri, siyasi rejimler, felsefi ekoller ve dini inanışlar insanın kişiliğine bağlı, dokunulmaz, vazgeçilmez ve başkalarına devredilemez bazı hak ve özgürlüklerinin olduğunu kabul etmektedir. Ancak bu hakların kapsamı ve sınırları konusunda tam bir fikir birliği sağlanamamıştır.