HABERLER : KATEGORİ :: DİNİ BİLGİLER

İSLAM VE KADIN

İSLAM VE KADIN HİKMET TEKİN

Kadının çilesi tarih boyunca hep cehaletten kaynaklanmıştır, dense yeridir. Onu kumalığa hatta “gözden uzak gönülden ırak” konumuna iten sebep de cehaletten başkası değildir. Gerek Kur’an’da gerekse Hz. Peygamber’in uygulamalarında insana, özellikle de kadına karşı hassas ve özenli bir yaklaşım söz konusu iken, Müslüman toplumlarda kadının ikinci plana itilmesi anlaşılır gibi değildir.
HADİSLER BİZE NASIL ULAŞTI?

HADİSLER BİZE NASIL ULAŞTI? HİKMET TEKİN

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse televizyon ekranlarında hadisle ilgili yoğun tartışmalar yapılmakta. Peki, bu bitmeyen tartışmaların kaynağı ne ya da ne yapılmak isteniyor? Öncelikle günümüzdeki tartışmaların yeni olmayıp on dört asırdır süregelen tartışmalar olduğunu hemen belirtmemiz gerekir.
İSLAM’IN DÜNYEVİLİĞİ

İSLAM’IN DÜNYEVİLİĞİ HİKMET TEKİN

Bilindiği üzere İslam dünyevi bir dindir. Ve insan, ebedi olan ahiret hayatını işte bu geçici dünya hayatında inşa eder. “Dünya ahiretin tarlasıdır”
İSLAM’IN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ

İSLAM’IN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ HİKMET TEKİN

İslami prensiplerin belli bir zaman ve coğrafi bölgeye ya da her hangi bir topluluğa mahsus olmadığı konusunda Müslümanlar hemfikirdirler. Kur’an’ın ilk tebliğcisi ve uygulayıcısı Hz Peygamber de “Bütün insanlığın peygamberidir.” Peki, nelerdir bu ölçüler? İşte İslam’ın temel evrensel prensipleri;