HABERLER : KATEGORİ :: ÇEKMEKÖY TARİHİ

ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDE ÇEKMEKÖY

ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDE ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY 2023

İstanbul bulunduğu coğrafi konum itibariyle her zaman ilgi odağı oldu. Tarihin en büyük devletlerine başkentlik yaptı, farklı inanç ve kültürlerin merkezi haline geldi. İstanbul’a olan yoğun ilgi çevresini de etkiledi. Çekmeköy bölgesi de hem İstanbul’a yakınlığı hem de bir geçiş bölgesi olması dolayısıyla bu ilgiden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Bu açıdan bölgenin durumunu İstanbul’dan bağımsız ele almak eksiklik olacaktır.
MODERN ÇEKMEKÖY'ÜN TARİHİ-1

MODERN ÇEKMEKÖY'ÜN TARİHİ-1 ÇEKMEKÖY 2023

Köy isimlerine en erken ulaşabildiğimiz dönem Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Bu dönemde tutulan tapu tahrir kayıtlarının ihtiva eden defterlerde Çekmeköy, Hüseyinli, Sırapınar ve Koçullu; yine aynı döneme ait şeriye sicillerinde de bu köylerle birlikte Alemdağ ve Ömerli köylerinin isimleri geçer.
SOSYAL BELEDiYECiLiK BAĞLAMINDA YAPILAN SOSYAL HARCAMALAR

SOSYAL BELEDiYECiLiK BAĞLAMINDA YAPILAN SOSYAL HARCAMALAR ÇEKMEKÖY 2023

Sosyal harcama, toplum yararı amaçlanarak, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer sosyal hizmetlerin vatandaşlarca temin edilmesi için gerek toplumun tamamına veya belli bir kesimine yönelik toplu biçimde, gerekse belli bir toplumsal kesime ait bireyler için direkt olarak kamusal kaynaklardan yapılan harcamalardır.