Yorumlar

HOŞ BULDUK YA ŞEHR-İ RAMAZAN

HOŞ BULDUK YA ŞEHR-İ RAMAZAN

Oruç, İslam’ın beş temel esasından biridir. Farsça “ruze” kelimesinden dilimize geçmiştir. Önceleri “Oruze” olarak kullanılmış, daha sonraları “Oruç” olarak telaffuz edilmiştir. Arapça karşılığı “Savm” ve çoğulu “Siyam” dır. Savm; yiyip içmemek ve her şeyden el etek çekmek anlamındadır.
KAPI KOLU

KAPI KOLU

İnsan ile nesne arasındaki ilişki, kapı-kolu ikilisine benzer yani araç-amaç ilişkisi taşır.
NASIL BİR İSLAM?

NASIL BİR İSLAM?

“De ki; baksanıza, Allah’ın yakınından (yanı sıra) neyi çağırıyorsunuz? Gösterin bana, onların yeryüzünde yaratmış oldukları ne vardır? Yoksa onların göklerde bir payı mı bulunuyor? Bu konuda bana, bundan önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin bakalım. Eğer doğru sözlü kimselerseniz… Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha sapık kimdir? Oysa bunlar, onların çağrısının farkında değillerdir” (Ahkaf 46/4,5).