Yorumlar

VEDİC MATEMATİK

VEDİC MATEMATİK

Hindistan da yapılan kazılarda MÖ. 2500 – 1500 arasında matematiksel ifadelere rastlanmıştır.
PROFESYONEL OKUR ve SINAV BAŞARISI

PROFESYONEL OKUR ve SINAV BAŞARISI

Güzel Türkçemizde yaklaşık 600.000 sözcük ve kavram bulunmaktadır. Bir öğrenci de ortalama 600 sözcük biliyor. 600 sözcük akvaryum, 600.000 sözcük okyanustur. Öğrenci akvaryumda yaşıyor ama sınav soruları okyanustan çıkıyor.
EYVAH TATİL BİTİYOR!

EYVAH TATİL BİTİYOR!

Tatil dönüşü çocukların çalışma temposunu bir maratoncunun yarışa hazırlanmasına benzetebiliriz. Eğer yarışmaya hazırlanan atlet kaslarına bir anda çok yüklenirse sakatlanma ihtimali artacaktır. Çocukların çalışma temposu da aynen böyle olmalıdır. Çocuk çalışmaya yavaş yavaş başlamalıdır.