Yorumlar

TERÖRÜN EKONOMİYE ETKİSİ

TERÖRÜN EKONOMİYE ETKİSİ

Dünyamızın küresel bir köy haline gelmesiyle birlikte finansal piyasaların entegrasyonu, terör gibi ekonomik belirsizlik oluşturan olayların sonuçlarının da uluslararası çapta ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Terör eylemlerinin sayısı arttıkça, uluslararası terör eylemlerinin her geçen yıl daha da vahim bir şekilde tasarlandığı ortaya çıkmaktadır. Gösterdiği ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla terörizm, uluslararası mali sistemin işleyişini zedelemekte ve ulusal ekonomiye ciddi hasarlar vermektedir. Bu makalede terörün ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini el almaya ve yorumlamaya çalışacağız.
UZUN BİR YOL HİKAYESİ…

UZUN BİR YOL HİKAYESİ…

2002 yılında Türkiye ihracat yapan ülkeler klasmanında dünya listesinde üst sıralarda kendine yer bulamamakta, gittiği her ülkede vize sorunlarıyla, gümrük sorunlarıyla karşı karşıya bulmakta ve bu sebeple özellikle Avrupa ülkelerinde geri kalmış ülke muamelesi görmekteydi. Doğal olarak bu durum ihracatımızı olumsuz olarak etkilemekteydi. Ya şimdi!