Yorumlar

HOŞ BULDUK YA ŞEHR-İ RAMAZAN

HOŞ BULDUK YA ŞEHR-İ RAMAZAN

Oruç, İslam’ın beş temel esasından biridir. Farsça “ruze” kelimesinden dilimize geçmiştir. Önceleri “Oruze” olarak kullanılmış, daha sonraları “Oruç” olarak telaffuz edilmiştir. Arapça karşılığı “Savm” ve çoğulu “Siyam” dır. Savm; yiyip içmemek ve her şeyden el etek çekmek anlamındadır.
KAPI KOLU

KAPI KOLU

İnsan ile nesne arasındaki ilişki, kapı-kolu ikilisine benzer yani araç-amaç ilişkisi taşır.