Yorumlar

HAZIR CEVAP

HAZIR CEVAP

Okuduğunu ve duyduğunu çok hızlı algılayıp yorumlamak ve yerinde ‘bilgece’ cevap vermek üstün zekâlı kişilere özgü, doğuştan gelen bir yetenek olsa gerek…