BAŞKANDAN

Sanat ve Kültür

Sanat ve Kültür

Sanat ve kültür birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Bu iki öge birbirinden bağımsız değerlendirilemez.
15 TEMMUZ

15 TEMMUZ

Her milletin tarihinde önemli kırılma noktaları vardır.